Opzeggen

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie plaatsvinden. Dit kan door een mail te sturen naar: [email protected]. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei. 

Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, dan gelden de volgende regels:  
  • opgezegd tussen 1 mei en 15 augustus betaling van administratieve kosten van € 75,-  
  • opgezegd na 15 augustus betaling van volledig contributie (100%) van het komende seizoen 
Bij hoge uitzondering kan het lidmaatschap tussentijds worden opgezegd. Wij maken u er op attent dat bij tussentijdse opzeggingen het team ernstig gedupeerd kan worden. Er zal geen teruggave zijn van de contributie bij tussentijdse opzeggingen.